ModPack by Automatyk [1.7.0.2]

ModPack by Automatyk

ModPack by Automatyk

ModPack by Automatyk

PL: Modpack by Automatyk zawiera tylko mody zaaprobowane przez deweloperów Wargaming i jest zgodny z polityka Fair Play.

EN: Automatyk’s ModPack contains only mods approved by the developers of Wargaming and it is consistent with the fair play policy!

PL: Instalacja:

Rozpakuj ModPack
Wybierz folder, w którym zainstalowano WoT
Wybierz mody, które chcesz zainstalować
Jeśli zechcesz doinstalować mody uruchom instalator ponownie, poprzednio wybrane opcje zostały zapamiętane
W celu usunięcia Modpacka kliknij na pulpicie na odpowiednią ikonkę lub użyj deinstalatora Windows

UWAGA! Jeśli chcesz zmienić mod musisz potwierdzić chęć usunięcia wszystkich modów!

EN: Installation:

Unpack ModPack
Select the folder where your WoT is installed.
Select your mods
If you want to select different mods, run the installer again and make changes (the installer will remember the previously selected mods)
Use the Windows function to remove programs (on the control panel) or double click icon on desktop to uninstall

Credits:

Automatyk

Download mod

File Description File size
zip ModPack_by_Automatyk_WoT_v1.6.1.4_1 1.6.1.4
11 MB
zip ModPack_by_Automatyk_WoT_v1.7.0.2_1 1.7.0.2
12 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *